Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investește în Oameni!
Axa prioritară nr. 6 "Promovarea incluziunii sociale". Domeniu major de intervenţie 6.1. "Dezvoltarea economiei sociale". Contract POSDRU/173/6.1/S/148524. Titlul proiectului: "Întreprinderi sociale pentru administrarea domeniului public"

Despre noi


Mai aproape de tine, mai rapid si mai bine!

Societatea Comerciala BELCIUGATELE- CONSTRUCTII EDILITARE SRL executa:

- Mobilier stradal, birouri, magazine si locuinte;
- Borduri, pavele si alei pietonale;
- Constructii si amenjari interioare si exterioare.

Informatii si comenzi la telefon: 0722735658

Video prezentare