Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investește în Oameni!
Axa prioritară nr. 6 "Promovarea incluziunii sociale". Domeniu major de intervenţie 6.1. "Dezvoltarea economiei sociale". Contract POSDRU/173/6.1/S/148524. Titlul proiectului: "Întreprinderi sociale pentru administrarea domeniului public"

Mobilier stradal si de gradina


Atat pentru administratiile publice, cat si pentru persoanele fizice, oferim o gama variata de mobilier stradal si de gradina, precum: • bancute
• foisoare
• cosuri de gunoi
• stalpi de iluminat
• si multe altele