Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investește în Oameni!
Axa prioritară nr. 6 "Promovarea incluziunii sociale". Domeniu major de intervenţie 6.1. "Dezvoltarea economiei sociale". Contract POSDRU/173/6.1/S/148524. Titlul proiectului: "Întreprinderi sociale pentru administrarea domeniului public"

Pavele


• produs ecologic, curat, comparativ cu asfaltul
• durabilitate si rezistenta la ciclul înghet-dezghet
• suprafetele pavate pot fi refacute rapid, in orice moment, daca instalatiile dumneavoastra subterane trebuie modificate sau îmbunatatite
• diversitatea de forme si culori permite montarea pavajului luând în considerare particularitatile terenului